...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަލަނާސި
ނ.
ޅަބޯކެޔޮގަހެއްކަހަލަ ގަހެއްގެކުރިން ނުކުންނަ ފޮނި މޭވާއެއް.
މިހުންނާނީ ބޮޑެތި އުންތަކެއް ފަޅައިފައެވެ.
މިމޭވާގެމަތީކުރިވެސްދާނީ ހެދެމުންނެވެ.
ނަމަވެސް އެކުރިޔަކު ދެނެއް މޭވާއެއްނުގަންނާނެއެވެ.
މީވަރަށްމީރު އަދި މީރުވަސްދުވާ މަޝްހޫރު މޭވާއެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިނގަމަހަ . ހުންކާބޮލި . ރަތްބޮލި . އަލަނާސިބިބީ . އަލަނާސިބޮލި . މޭވާ . ޕުޑިން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ