...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަލަނާސިބިބީ
ނ.
ބިބީގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ހިފައިގެން ގެންގުޅުމުން އަވަހަށް މަރުވާ ފެނަށް ދިރުވައި ހޭނިލުމުން ވަރަށް ގަދަކޮށް އުޅޭ މަހެކެވެ.
މި މަހަށް އަލަނާސިބިބީ ކިޔާފައިވަނީ މަހުގައި ހުންނަ ތިކިތައް މަށާލާފައި އޮންނަ އަލަނާސިއެއްގައި ހުންނަ ތިކިތަކާއި އެއްގޮތްވެފައި، އަލަނާސީގައި ހުންނަ އޮރެންޖްކުލަ މަހުގައި ހުންނާތީ އެވެ.
މަހުގެ ދެފަރާތުގައި ފަނޑުކޮށްހުންނަ ފުޅާ ރޮނގެއް ހުރެއެވެ.
މަހުގެ ލޯ ހުރަސްކޮށް ކަޅުކުލައިގެ ފުޅާ ރޮނގެއް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަލަނާސިބިބީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ