...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަލަނާސިބޮލި
ނ.
ބޮލީގެ ބާވަތެއް:
މިއީ ދޮން އަލަނާސިއާއި ދާދި އެއްކުލައެއްގައި ހުންނަ ބޮއްޔެކެވެ.
މިބޮލީގެ ބޭރުތޮށިގަނޑު ހުންނަނީ އަލަނާސިއާ ވައްތަރު ގޮތަކަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަތްބޮލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ