...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަލަކަ
ނ.
ފެނުދޫންޏެއް.
މިއީ ބުޅިތުތްނބާ އެއްގޮތަށް ކުރެހުން ހުރެފައި، ތުންގަނޑު ކުރުކޮށް ހުންނަ ދޫންޏެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މެޓާގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ