...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަލަމާރި
ނ.
އަންނައުނާއި ފޮތާއި އަދިވެސް ހިފައިގެންގުޅޭ ބައެއްތަކެތި ރައްކާކުރާން ހަދައިފައި ހުންނަ ފަރުނީޗަރެއް.
މި ހުންނާނީ ކޮޅަށް ބަހައްޓައިފައެވެ.
މީގެ ދޮރުފަތް މޫނުމަތީގެ ފުޅާބިތުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިރިއްދަ . ހިފައިގެންގުޅޭ ތަކެތި . ކަފޭރާ . ކޮރު . އައިސްއަލަމާރި . ވަތް . ފިލާޖެހުން . ތަޅު . ތިޖޫރީ . ތެދުއުއިވަޑާން . ގެވެހިކަންވާރު . ގޮބު . ސައިޕޯޓު . ސޯކޭސް . ޝޯކޭސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ