...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަލަތު
ނ.
(1) ފުރަތަމަ.
(2) އައު.
މިސާލު:
(ހ) އަލަތު އަނބިމީހާ.
(ށ) އަލަތު ފިރިމީހާ.
(ނ) އަލަތު ދަރި، މިބަސް ބުނެއުޅެނީ ޚާއްޞަކޮށް ފުރަތަމަ އަނބިމީހާއަށް ނުވަތަ ފުރަތަމަ ފިރިމީހާއަށް ނުވަތަ ލިބޭ ދަރިއަކަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރެހެންފުތު . ރެހެންދި . އަލަތު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ