...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަލާ
ނ.
ހިތަށް ނުވަތަ ހަށިގަނޑަށް ލިބޭން އަންނަ މީރުކަމަކަށް ވެވޭދަހިކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިލަން . ހިސްޓީރިޔާ . ކުށުންބަނޑުގައި ރިހުން . ކުނބުވައްގަނޑު . ކޮޅުމަތި . ކޮޅުމަތި ފެނުން . ކޮޅުމަތިޖެހުން . ކޯލު . އަލާކެނޑުން . އާސާރު . މާ . ދަރުބާރުގެ . ދަޅަ . ދާގަނޑުކެކުރި . ދުންނިކަ . ލިސާން . ގުއްލަފާ . ގުލްއަލާމާ . ސިރީނާކަރައިރަސުންދުރަބޮވަނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ