...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަލާކެނޑުން
މ.
(1) ކަމަކުން ހިތަށް ނުވަތަ ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ މީރުކަމެއް ފުރިހަމަޔަށް ލިބުން.
(2) މަޖާޒު:
މީހަކު ކަމެއްކުރަން އުޅެގެން އެކަމުން ދެރައެއް ލިބުނީމާ ބުނާގޮތެއް.
މިސާލު:
މިހާރު ހުންނާނީ އަލާކެނޑިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ