...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަލިހަވާސާ
ނއ.
(1) ނުހަނު ސާފުކޮށް އަލިކޮށް އޮންނަ ތަނަވަސް.
މިބަސް ބުނެއުޅެނީ ތަންތަނާ ނިސްބަތްކޮށްގެންނެވެ.
ނ.
(2) ފަންޑިތަ ހެދުމުގެ ތެރޭ ކިޔަވާ ދުޢާއެއްގެ ނަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ