...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަލިހޮޅި
ނ.
ބަޑިބޭހުން ހަދާ ކުޅިވަރުގެ އެއްޗެއް.
މިއީކަރުދާހުން ހޮޅިއެއްހަދައި އެތެރެއަށް ބަޑިބޭސް އަޅައިގެން އަތުން ހިފަހައްޓައިގެން ރޯކުރާވަރަށް އަލިގަދަ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަތުއޮނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ