...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަލިނަރު
ނ.
ބަޑިބޭހު ކުޅިވަރުތެރޭގައި ގެންގުޅޭ، ރޯކުރީމާ ރީތިހުދު އައްޔެއްވާ ހިމަނަރެއް.
މީގެ ދެބާވަތެއް ހުރެއެވެ.
އެއީ މާޖަހާނަރާއި މާނުޖަހާނަރެވެ.
މާޖަހާނަރު ހުންނާނީ ނަރުފަށެއްގެ އެއްބުރީގައި ބަޑިބޭސް ލާފައެވެ.
މާނުޖަހާ ނަރުހުންނާނީ ބާދަލާފަށެއް ހެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ