...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަލިކަން
ނއނ.
(1) އުޖާލާކަން.
(2) ފާންކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދު . ހަނދުވަރުދިނުން . ހަނދުވެނިފާންކަން . ހަވާސާކަން . ހިތްފަސޭހަކަން . ހިތްފަހިކަން . ހޭމަސަކަވަރުނަ . ހޮބަސަކަވަރުނަ . ނިވުން . ނޫރާނީ . ނޫރު . ރޯޝަނީ . ރޯޝަނީވުން . އަނދިރި . ވިދާލުން . ވޮށުއަލި . މޭދާގަދަކަން . މޮޔަހަނދި . މޯޅާ . ފަނޑު . ފަނޑުވުން . ފަތިހުގެއަލިކަން . ފަޖުރުއްޞާދިޤުގެ އަލިކަން . ފަޖުރުލުން . ފަޖުރުގެ އަލިކަން . ފާންކަން . ފޮޓޯމީޓަރު . ދަޅައޮބުން . ދޮންވުން . ތޫނުކަން . ތެދުމަގުފެނުން . ސާފުކަން . ސޫރުދަސަރުނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ