...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަލިވިލުން
މ.
(1) ފަތިސްވެ އަލިވިލުން.
މަޖާޒު:
(2) ގަނޑުވަރުތެރޭ ބޭފުޅުން އަވަހާރަ ލައްޕަވާފައި ތެދުވެވަޑައިގަތުން.
(3) ނުފިލައިގެން އުޅޭކަމެއް އޮޅުންފިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަލިވިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ