...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަލިމަސް
ނ.
ޖަވާހިރުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ޖަވާހިރުގެ ތެރެއިން އެންމެ ހަރު، އެންމެދަޅަގަދަ ބާވަތެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހީރާ . ރީސް . ރޭއަލިވާމަނިކު . ކެފުން . އަލިމަސްކަށި . ވަރުނަބު . މަނިކު . ސިރީވަރުނައަބާންނަ . ސިރީތުރަފޫހަޅަތަންތުރަވަރުނައަބާންނަ . ޔޫބީލް . ޖަވާހިރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ