...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަލިމަސްކަށި
ނ.
ބިއްލޫރި ކަފާން ގެންގުޅޭ ކައްޓެއް.
ބިއްލޫރިކެފެނީ މީގެކޮޅުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ އަލިމަސްކޮޅަކުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކެފުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ