...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަލިމި
މ.
ހޮޑުލެވޭއިރު ނުވަތަ މޭނުބައި ކުރާއިރު ކާތަކެތި ހިނގާ ހޮޅީން އަނގަޔަށް އެއްޗެއް ބޭރުވުމަށް ލެވޭ ބާރެއް ލެވުން.
ބައެއް ފަހަރަށް މިބާރާއެކު އަޑެއްވެސް އިވެއެވ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ