...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަލިފާނުކުޅިވަރު
ނ.
(1) ބަޑިކުޅިއާއި ހަވާއާއި އަލިދަނޑިއާއި މިބާވަތުގެ ކުޅިވަރު.
(2) ބަޑިބޭހުން ހަދައިގެން ރޯކުރާން ގެންގުޅޭ ކުޅިވަރުގެ ތަކެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ