...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަލިފާނޯތް
ނ.
(1) ތަނެއްގައި އަލިފާން ޖެހިގެން، ނުވަތަ މީހަކަށް މީހަކު ހާނީއްކަކުރާތީ، މީސްތަކުންނަށް އެންގުމަށްގޮވާ ގޮވުމެއް.
(2) ކުއްލިއަކަށް ޖެހޭނުރައްކަލެއްގައި މީހުންނަށް ގޮވާލާގޮވުމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޖުއްޅޭ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ