...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަލިފާން
ނ.
(1) ގިނި.
(2) އެންދުމުގެ ބާރުގަދަ މަޝްހޫރު އެއްޗެއް.
(3) އެނދުމާ ފިހުމާ ރޯވުމުގެ ބާރު ހުންނަ އަލިކަމާ ހޫނުކަން އުފައްދާ މާއްދާ.
(4) އެއްޗެއްގައި ރޯވުމުން އުފެދޭ، އައްޔާއިހޫނު.
(5) އެއްޗެހީގައި ރޯވާ ބާރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައިޑުރިޖަން . ހުޅު . ހުޅުހިފުން . ހުޅުއެޅުން . ހުޅުލުން . ހުޅުގަނޑު . ހުޅުޖެހުން . ހުތްބޭސް . ހޮނު . ހޮނުއެޅުން . ނަރުސިނގު . ނާށިއަނގުރު . ނިއްވުން . ނިވާލުން . ނިވުން . ރަންކަނި . ރަންމަތީލުން . ރެދަން . ރޯ . ރޯކުރުން . ރޯކެޅައުން . ރޯކޮށްލުން . ރޯވުން . ބަނގުއާވި . ބަތާވިގާ . ބަޑި . ބަޑިހިލަ . ބިބުނި . ބިމުނި . ބޫނި . ބޮލާފޮށާއެޅުން . ކަނބުރުއުނދުން . އަނދެކާނު . އަނގުރު . އަލިފާނާކުޅުން . އަލިފާނެކަންނޭ . އަލިފާނޯތް . އަލިފާންބެރު . އަލިފާންކެނޑުން . އަލިފާންއެޅުން . އަލިފާންފޮށި . އަލިފާންދަނޑި . އަލިފާންލުން . އަލިފާންގަނޑު . އަލިފާންޖެހުން . އަލިދަނޑި . އިސްތިރި . އީދުހުޅު . އުނދުން . ވާގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ