...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަލިފާންއާވި
ނ.
ރޯވުމެއް ހޫނުވުމެއްނެތި ފިހުމާއި އެނދުމުގެ ބާރު ހުންނަ ދިޔާއެއްޗެއް.
މިއީ ކައްސަނދުވާނި، ބާރޯޒް، އަދިވެސް މިބާވަތުގެ މަޢުދަނީ އެއްޗެހީން ނަގާއެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ