...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަލިފާންއެޅުން
މ.
(1) ދެއެއްޗެއް ކާއްތައިގެން ނުވަތަ ބިއްލޫރި ގަނޑަކުން އިރުގެދަޅަ އެއްޗަކަށް އަޅުވައިގެން އަލިފާން ރޯވާގޮތްހެދުން.
(2) ހޫނު އުހައްދައިގެން އަލިފާން ރޯވާގޮތްހެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ