...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަލިފާންޖެހުން
މ.
(1) ތަނެއްގައި އަލިފާން ރޯކުރުން.
(2) ތަނެއް އަނދާނޭ ގޮތްހެދުން.
މިސާލު:
ގެއެއްގައި އަލިފާންރޯކުރުން.
(3) ދަނޑު ހުޅުލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ