...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަލިފު
ނ.
(1) ހަށަނަރަބަޅައިގެ އަށްވަނަ އަކުރު.
(2) ޢަރަބި އަލިފުބާގެ ފުރަތަމަ އަކުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަނަރަ . ބަނޑުފެޅިހާ . ބުރުނީ ރައިވަރު . ކުރުއަލިފު . އަބުޖަދު . އަކުރުބޯލަނޑާ . އައިބައިފިލި . އައުބައުފިލި . އަލިފު . އަލިފުބާޖެހުން. . ވިތުރިޔާ . ފިލާލިއުން . ފިލިފޮތް . ދާލު . ދެފަށްލާމު . ދެފަށްލާމު . ލާމު . ޖަހަމުސައްޓި . ޖީމުޙާ . ޙަލްޤާގެއަކުރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ