...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަލިދަނޑި
ނ.
އަލިފާން ދަނޑިފަދައިން ކޮޅުގައި ބޭސްލައިފައި ހުންނަ ދަނޑިއެއް.
ތަފާތު ކުލަކުލަޔަށް އަލިވާގޮތަށް މިހަދައިފައި ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަލިފާނުކުޅިވަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ