...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަލިތޮޅި
ނ.
ތޮޅީގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ޢާއްމުގޮތެއްގައި ވަރަށް ފުނުގައި އުޅޭ މަހެކެވެ.
މަހުގެ އަނގަ ބޮޑުވެފައި ތިރީތުން މަތީތުބަށްވުރެ ދިގެވެ.
މަހުގައި ހުންނަނީ މުށިވިދުންކުލައެކެވެ.
ކޮތަރިބައިގެ ކުލައަކީ ގަދަމުށިކުލައެވެ.
މިމަސް އައްޔަށް ތިލަވާތީ އަލިތޮޅި ކިޔަނީއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަލިތޮޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ