...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަލީބޮޚާރީ
ނ.
ކުންނާރަކަށްވުރެ ތަންކޮޅެއްބަޑު ފޮނިމޭވާއެއް.
މީގެ އޮށުތެރޭގައި ބަދަނެއްކަހަލަ އޮށެއް އޮންނާނެއެވެ.
މިގިނައިން ގެންގުޅެނީ ހިއްކައިގެންނެވެ.
ރާގުންޑާއަށްވެސް މިހެންކިޔައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަލުއިބޮޚާރީ . އަލޫބުޚާރީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ