...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަލީލާން
ނ.
އެލަންގަލަން ކުޅޭއިރު ކިޔާބަނދީގެ ފަހުބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މުނި . މުނިބުޑުން ނުފިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ