...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަލުން
ކއ.
(1) އަނެއްކާ.
(2) އައުކޮށްފައި.
(3) ކުރީންވެފައި އޮތްކަމެއް ދެވަނަ ފަހަރު ކުރާން ފެށުމަށް ބުނާގޮތް.
މިސާލު:
މިފޮތް އަލުން ލިޔާށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދާންކުރުން . ހަނދާންވުން . ހިފެހެއްޓިހުރުން . ހެދިގަތުން . ހެލިވަތްހެލުން . ނާބަބޭލުން . ރާޑި . ބަރުޒަޚު . އަލުން . އަލުންބަލުން . އަގުޅިނެއްޓުން . އާލާކުރުން . އާލާވުން . އިލިއެރުވުން . އިސްތިއުނާފު . އުނބަށްޖެހުން . އެނބުރިއައުން . އޮށްކުރުން . އޮއްސުން . ވަރުންއައުން . ވަރެން އައުން . ވަގުފޮރުވުން . ވާހަކައާކުރުން . ވޭންވަރުނެގުން . މަތިހެދުން . މަތިވަރުއައުން . މަޙުޝަރުދުވަސް . މިދިލި . މޫނުޖެހުން . ފަށަންލުން . ފޮނުމަތުދަރުޖެހުން . ފޮތްހެދުން . ދިރުވުން . ތަޢާރުފުވުން . ތޮށިއެރުން . ލާހިފުން . ލޯގަނޑުކެނޑުން . ގަނޑޮވަކަރޮލުން . ގަތްވަޅަށް މިޔަންއައުން . ޔޭ . ޖެހިވަޅަށް ޖެހުން . ޤަޟާ . ޤަޟާކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ