...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަލްބަމް
ނ.
(1) ފޮޓޯއާއި އިސްޓޭމްޕް ފަދަތަކެތި ލާން ހަދައިފައި ހުންނަ ފޮތް.
(2) ލަވަހޮޅިލާން ހަދައިފައި ހުންނަ ފޮތް.
(3) ލަވަތަކެއް ނުވަތަ އަޑުތަކެއް އަޅައިފައިވާ ކެސެޓު ނުވަތަ ސީ.ޑީ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފޮޓޯފޮތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ