...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަލްއަމީރު
ނ.
ކިލެގެ ބޭކަލުންނާއި ރަސްރަސްކަލުންގެ ފިރިހެން ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުގެ ކުރިޔަށް އިތުރު ކޮށްއުޅުނު ލަޤަބެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަމީރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ