...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަލްޕަކާ
ނ.
ކަޅު މޮޅު ފޮއްޗެއް.
މިގިނައިން ގެންގުޅެނީ އަންހެނުން އުނުއަނުމަށެވެ.
އިހުގައި މިފޮތި ޚާއްޞަވެފައިވަނީ ގަނޑުވަރުތެރޭގެ މަތީދަރަޖައިގެ ފިރިހެން ބޭފުޅުންގެ ލިބާސްކޮޅު ކެނޑުމަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ