...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަލްޖަބްރާ
ނ.
ހިސާބުގެ ތަފާތު ޢިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޢިލްމެއް.
މި ޢިލްމުގައި ނޭނގޭއެއްޗެހި ހޯދުމަށްޓަކައި ޢަދަދުގެ ބަދަލުގައި އަކުރުތަކާ ރަމްޒުތައް ބޭނުންކުރެވެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ