...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަގީދު
ނ.
ރަތްކުލައިގެ ރީތި ހިލައެއް.
މިގިނައިން ގެންގުޅެނީ ކުޑަކުދީންގެ ހަތްމުދީ ގައްޔާއި ފައްޓަރުގައިލާށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ