...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަގު
ނ.
(1) އެއްޗެއް ގަންނާން ދޭ ފައިސާ ނުވަތަ ދޭތަކެތި.
(2) ޤަދަރު.
(3) އަބުރު.
(4) ދަރަޖަ.
(5) މޮޅުކަން.
(6) (ބދ) އަންހެންކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދާނީފިލާ . ހަތައިވަރަ . ހިކާދުރުކުރި . ހިލަ . ހިލޭޖެހުން . ހުދުރަން . ނީލަން . ނީލަންނެގުން . ރަން . ރަތްމުރަކަ . ރޭޓު . ބަޔާނާ . ބަޔާނާ ދިނުން . ބިލެތްތަޅާވަން . ބީލަން . ބުންބާތާކިހާ . ބޮޑުލާރި . ކަނޑުގައިހުއްޓައި އަގުކިޔުން . ކަރައިންޖެހުނު ގޮތް . ކާޑުމަސްބައި . ކީސާ . ކުލި . ކެޑެބޯ . އަނގިޅި . އަންދައިލުން . އަރިތާކިހާ . އަރުދު . އަތުންއަތަށް . އަގަހެދުން . އަގާވުން . އަގުހުރުން . އަގުހެޔޮ . އަގުހެޔޮކަން . އަގުހެޔޮކުރުން . އަގުހެޔޮވުން . އަގުނެތުން . އަގުރަބުއަސްތަމާނު . އަގުރަބުއީރާނު . އަގުބޮޑު . އަގުބޮޑުކަން . އަގުބޮޑުވުން . އަގުޅިއެޅުން . އަގުޅިޖެހުން . އަގުކިޔުން . އަގުކުރުން . އަގުކުޑަކުރުން . އަގުކެނޑުން . އަގުއެރުވުން . އަގުއެރުވުން . އަގުވެއްޓުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ