...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަގުބޮޑު
ނއ.
(1) ހަމައަގަށްވުރެ ބޮޑު.
(2) އަގުހެޔޮކަމުގެ އިދިކޮޅު.
(3) މަޖާޒު:
މޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިލަ . ހުދުރަން . ރަތްމުރަކަ . އަގުހުރުން . އަގުއެރުވުން . އަގުއެރުވުން . ލާލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ