...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަގުޅި
ނ.
(1) ކަންނޭލުގެ ކޮޅުބައްދާން އަޅާފޮތިކޮޅު.
(2) ތާކިހަލުގެ މަތި ބައްދާން އަޅާފޮތިކޮޅު.
(3) ހޮޅިފަދަ އެއްޗެހީގެ ކޮޅުބައްދާން ޖަހާ އުނގުރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިލެތްތަޅާވަން . ބުންބާތާކިހާ . ކެޑެބޯ . އަނގިޅި . އަރިތާކިހާ . އަގުޅިއެޅުން . އަގުޅިޖެހުން . ވަކަހަރު . މޮހަޅަ ކަންނެޔޮ . މޮހޮޅަކަންނެޔޮ . ތޭރިނެޅި . ގޮށްބުރި . ގޮންފޫތާކިހާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ