...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަސަޅިޔާ
ނ.
މިނާބޭހުގެ ބާވަތެއް.
މިއީރަތްކުލައެއްގައި ހުންނަ ކުދިއޮށެކެވެ.
ފެނަށް އެޅީމާ ކުޑަކޮށް މަސްލާގޮތް ހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަނޑުބޭސް . މިނާބޭސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ