...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަސާ
ިގަނޑު.
(2) ދޮށިމޭނާ، ވެލާނާ، ހަކުރާ، ފާމުދޭރި، މާފަތް، ދަހަރާ މިބޭބޭކަލުންނާއި، ފަނޑިޔާރުކަމާއި، މީރުބަޙުރުކަމާއި، ރަނަހަމާންތިކަމާއި، ފުރަމާލޭގެ ދެޚަޠީބުކަމާއި، މިކަންކަން ޙަވާލުކުރައްވާ ބޭބޭކަލުންނަށް ދެއްވާދަނޑި.
މިހުންނަނީ ކުރަހައި ލާފެންކޮށްފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތާ . ހިރުބޮލި . ހިކަނދިފަތް . ހިކަނދިގަސް . ނަރު . ބޮޑުންގެމަޖިލިސް . ބޮޑުބޭކަލުން . ބޮޑުމުސްކުޅިކަމުގެ އަސާ . އަނބުއަސާރަ . އަނބުމަސާލަ . އަސާހަނޑޫ . އަސާރައެޅުން . ވެލާނާ . މަކުތަބު . މަސާލަ . މަސާލައަނބު . މާފަތްކަން . މުށްކެވި . މޮޓަރުބޯޓު . ލަޓި . ޗާޓަރު . ޤާނޫނީސަރުކާރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ