...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަސާހަނޑޫ
ން ދެންތިއްބެވި އަސާދެއްވާ ބޭބޭކަލުންެކުރެ ކޮންމެ ބޭކަލަކަށް ވީއްލަވައިފައިތިބޭ ހަނގުބޭކަލުންގެ ދެމީހުންނަށް އޮންނަހަނޑޫ.
މިއީ އެބޭކަލުން އަންގަވާ ކަމެއްކުރާން ތިބޭ ދެމީހުނެވެ.
މި މީހުނަށް ހަނގުކަމުގެ ތަކެތި އޮވެފައި ވަރުތެރޭގެ މަސައްކަތެއް ނޯންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ