...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަސާރަ
ނ.
އަނބު ނުވަތަ ބިލަމަގު ނުވަތަ ކަދުރު ފަދަ އެއްޗެހީގައި ބައެއްހަވާދުލައިގެން ހުތް ނުވަތަ ތެޔޮއަޅައިގެން ތައްޔާރުކުރާ އެއްޗެއް.
މި ގިނައިން ތައްޔާރުކުރަނީ ނުކައްކައެވެ.
މިއީ ކެއުމުގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިކަނދިފަތް . ހިކަނދިގަސް . ނަރު . އަނބުއަސާރަ . އަނބުމަސާލަ . އަސާރައެޅުން . މަސާލަ . މަސާލައަނބު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ