...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަސުރުމައު
ނ.
އަސުރަށް ފޮޅޭމައު.
މީގެއޮށުގެ ތެރޭގައި ހުންނަ ފުށަކީ ވަރަށްމޮޅު ހުދުކުލައެކެވެ.
އިހުގައި ރުމާލު ކަން ހުދުކުރާން މި ބޭނުންކުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަސުރަށްފޮޅޭމައު . އަސުރުމާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ