...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަސޭ
ނ.
ޖާވާ ކަރައިގެ ރަށެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނާކުރިމަސް . ހިލިބޭސް . ހުރައްދެމިރިހެ . ހުދުއަސޭމިރުސް . ހުދުމިރުސް . ބަބުރުބޯ . ކަރަ . ކަޅުމިރުސް . ކައްބާބު . ކޮތަނބިރި . ކޮތަނބިރިހަވާދު . ފަޅޯފެން . ފާބަތިފެން . ފާބަތްފެން . ފުރައްދެމިރިސް . ފުރެއްދެމިރުސް . ތިރިކަށުނގަ . ލޮނުމިރުސް ހަވާދު . ގަރަންމަސާލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ