...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަސޭމިރުސް
ނ.
ވަށްކޮށް ކަޅުކުލާގައި އޮށްއޮށަށް ހުންނަ ކުޅިރަހައެއްލާ އެއްޗެއް.
މިއީ ވެލެއްގާ އަޅާ އެއްޗެކެވެ.
މިއީ ކާތަކެއްޗަށް ލުމަށާއި ބޭހަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނާކުރިމަސް . ހުރައްދެމިރިހެ . ހުދުއަސޭމިރުސް . ބަބުރުބޯ . ކަޅުމިރުސް . ކޮތަނބިރި . ކޮތަނބިރިހަވާދު . ފަޅޯފެން . ފާބަތިފެން . ފާބަތްފެން . ފުރައްދެމިރިސް . ފުރެއްދެމިރުސް . ލޮނުމިރުސް ހަވާދު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ