...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަސްކަރު
ރުންގެ އޮންނަނީ ދޮށިމޭނާގެ، ހަކުރާގެ، މާފަތްގެ، ވެލާނާގެ، ދަހަރާގެ، މިފަސްގެއެވެ.
ފަސްގެ އެކުގައިނަމަ ކިޔަނީ "ފަހޮޅި" އެވެ.
ވަކިވަކީންނަމަ "ގެ" އެވެ.
އެހެނިހެން އޮޅިމެދެކޭ އެއްފަދައިން އަސްކަރުންނަށްވެސް މާލޭގައި ކުރަންޖެހޭ ވަކިވަކި ކަންތައްތައް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިނގުރަންނައޮޅި . ނައިބުކަމާ ހިނގުން . ކުޑަ އޮޅަންނަ އޮޅި . ކޭންމަތީކޭން . އައްތާރަފަނި . އަސްކަރު . އަސްކަރުންގެ ދަނޑި . އަސްކަރުކަން . އަސްކަރުމުސްކުޅިން . އޮޅިމެދު . އޮޅިމެދުވުން . އޮމާއޮޅި . ފަހޮޅި . ދަހަރަދަކަން . ތިންއޮޅިމެދު ހަނގުބޭކަލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ