...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަސްކަރުންގެ ދަނޑި
ނ.
އަސްކަރުންގެ ކޮންމެ ގެއަކަށް (ބަދަކަށް) ދެދަނޑި މަގުން އޮންނަ ދިހަ ދަނޑިއާ، އަތްތާރަފަނީންގެ އަށްބައިގެ އަށްދަނޑިއާއެކު އަށާރަދަނޑި.
މިއީ ކުދި މުސްކުޅީންނަށް ދެއްވާ އަށާރަ ދަނޑިއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަސްކަރުމުސްކުޅިން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ