...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަސްމަސް
ނ.
ތޮށިބުޑުގައި ނުވަތަ ގައު ގިނަ ތަންތަނުގައި އުޅޭ މަހެއް.
މީގެ ބޯ އެންމެ ވައްތަރުވާނީ އަހުގެ ބޮލާއެވެ.
ފަހަތުކޮޅު އޮންނާނީ ހިމަކޮށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ