...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަސްދަނޑި
ނ.
ދެކޮޅަށް ދެމޭ ދެއޮއިވަރު އައިސް ޖެހިފައި އޮއި ހުއްޓިފައި އޮންނަ ތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އޮއިދަނޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ