...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަސްދޫނި
ނ.
ވަރުގަދަ ތުންގަނޑެއް އޮންނަ، ކިލާފެނާ ދޯޅުކަން ބޮޑު ދޫންޏެއް.
މީގެ ސިފަ އެންމެ ވައްތަރުވާނީ ރޭރާއެވެ.
މީގެ ވަރަށް ގިނަ ބާވަތް ހުރެއެވެ.
މިދޫނީގެ މަސްކައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަމަލިދިރުމި . ރާދައަސްދޫނި . ރާދާއަސްދީނި . އަސްދީނި . ފީފިލުން . ފީފިލުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ