...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަސްތަ
އ.
އަސްތާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުމުރިނގު . ހުޅަނގުފަރާތް . ނައިރީއްތަ . ނޮރިންމަ . އަސްތަމާނު . ވަރިންމަ . ތައުބާގެދޮރުޖެއްސެވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ