...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަސްތަމާނު
ނ.
ސަމުގާގެ މިސްރާބު ކިޔާއިރު ހުޅަނގުފަރާތުގެ މިސްރާބުތަކަށް ކިޔާގޮތް.
މިސާލު:
ގަލްބުއަސްތަމާނު، އައްޔޫގު އަސްތަމާނު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނައިރީއްތަ . އަސްތަމާނު . ވަރިންމަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ